Jak mierzyć suwmiarką ?

Urządzenia pomiarowe i technika pomiarów.


Pierwsza część będzie odnosić się do poziomic i stalowych liniałów.
W współczesnych czasach intensywnego rozwoju techniki i technologii, pomimo maszyn cnc, komputerów produkcja seryjna detali o jednakowych wymiarach nie jest do końca wykonalna. A to dla tego, że maszyny, linie produkcyjne nie są super dokładne podobnie jak narzędzia frezujące czy szlifujące.


Dla tego konstruktor określa, w jakich ramach mogą się zawierać rzeczywiste wymiary gotowego wyrobu, inaczej ustala w dokumentacji tolerancję. Zatrudniony wiedząc, w jakim przedziale wymiarowym może być detal, korzysta z różnych instrumentów pomiarowych: suwmiarki, mikromierze, sprawdziany, szablony, głębokościomierze, wzorce, aby określić zgodność z projektem – https://domtechniczny24.pl/suwmiarki-i-mikrometry.html


Narzędzia pomiarowe dzielą się na, wzorce i przyrządy pomiarowe.
Wzorzec pomiarowy jest to element stały np. liniał lub wiązka laserowa, odtwarzająca miarę danej wielkości z wyznaczoną dokładnością. Mogą one odtwarzać jeden wymiar lub kilka.

Przykładowo: wzorzec zarysu gwintów składa się z pojedynczych wzorców gwintu, metrycznego i calowego. Jest on połączony w komplet. Podobnie popularny szczelinomierz składa sie z wielu listków o ustalonej grubości. Natomiast przymiar liniowy, powszechnie zwany liniałem lub linijką, to wzór długości z naciętymi kreskami milimetrowymi lub calowymi. Posiada on podziałkę, najczęściej 1 mm, i zakres pomiarowy od 50mm do 800mm.


Z kolei przyrządy pomiarowe służą do bezpośredniego lub pośredniego wykonywania pomiarów. Odróżniają się od wzorców tym, że posiadają mechanizm optyczny, elektroniczny lub mechaniczny przeznaczony do przetwarzania jednej wielkości w drugą, przy zwiększeniu dokładności odczytywania, dopasowywania wskazań lub kompensacji błędów pomiarowych. Stanowią one nader rozbudowaną grupę przyrządów. Ja chciałem skierować uwagę na poziomice, które należą do narzędzi pomiarowych. Na ogół są to aluminiowe profile z osadzoną w nich jedną lub wieloma libelkami z płynem i pęcherzykiem powietrza. Wykorzystują one siłę grawitacji ziemskiej do wskazania poziomu lub pionu. Wyznaczanie to nie jest zbyt dokładne, z tego powodu stosowane jest, jako wstępne, alb podczas prac budowniczych czy remontowych niewymagających super dokładnej płaszczyzny. Poziomice produkowane są w różnych klasach, przeważnie zwracamy uwagę na grubość profilu i dokładność osadzenia libelki.

Poziomice z grubym profilem są w większym stopniu wytrzymałe a wklejone libelki odporne na wstrząsy. Oddzielną grupę przyrządów pomiarowych do ustalania pionu i poziomu stanowią urządzenia elektroniczne lub optyczne. Bazują one na układzie żyroskopowym, bardziej dokładnym od libelki. W przypadku połączenia żyroskopu z lunetą optyczną mamy niwelator optyczny. Jeżeli zamienimy optykę laserem otrzymamy laser krzyżowy lub laser punktowy.

https://domtechniczny24.pl/lasery-punktowe-i-p%C5%82aszczyznowe.html

Takie lasery mają rozliczne zasięgi i mogą być używane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. W wypadku niwelatorów laserowych stosowanie ich w świetle dziennym wymaga specjalnego odbiornika, ponieważ laser przy dużych odległościach przestaje być widoczny przez człowieka.